Ny prosjektleder for kystsoneprosjektet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Kirsti Grøttheim Axelberg (46) fra Brønnøysund er ansatt som ny prosjektleder i kystsoneplan-prosjektet for Namdalen og  tre av kommunene på Fosen. Axelberg tiltrer 10. september med kontorsted i Namdalshagen i Namsos, sammen med Namdal regionråd.

Hun har bachelor i samfunnsfag, lederutdanning og økonomi fra Høgskolen i Molde og Nord Universitet i Steinkjer, og er i gang med masterutdanning i moderne forvaltning ved Høgskolen i Innlandet. Hun kommer fra jobb som samfunns- og organisasjonsutvikler i Engerdal kommune.

Jan-Christer Torvik gikk over i ny jobb fra 1. april, men har gjennom sin nye arbeidsgiver vært engasjert til å fullføre arbeidet med planprogrammet, som nå er ute på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 1. september, og høringsinnspill skal leveres elektronisk på skjema som du finner på regionrådets hjemmeside.