Ny tareforskrift i Trøndelag

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd har uttalt seg om forslag til ny tareforskrift i Trøndelag. Regionrådet ønsker lengre høstingsintervaller enn det som framgår av forslaget.

Dette er regionrådets uttalelse:

1. Namdal regionråd er tilfreds med at det arbeidet som er gjort med ny forskrift om
høsting av tare i Trøndelag.
2. Namdal regionråd forutsetter at berørte kommuner og interessegrupper uttaler seg om
høsteområder og fredningstider som foreslås i ny forskrift om høsting av tare i
Trøndelag.
3. Namdal regionråd tilrår at høstesyklusen følger flertallsforslaget som tilsier 6-årig syklus
for å sikre tilfredsstillende gjenvekst og best mulig reetablering av det biologiske
mangfoldet, eller øke syklusen ytterligere ett eller to år i tråd med fiskerinæringas
forslag.

Kategori: ,