Nye prosjektmedarbeidere

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Det er ansatt to nye prosjektmedarbeidere med Namdal regionråd som arbeidsgiver og med tilhold i regionrådets kontorlokaler i Namdalshagen i Namsos.

Bjørn Terje Grøttheim (63), Namsos, er tilsatt som prosjektleder i 50 prosent i bioøkonomiprosjekt Namdalen. Prosjektet eies av Partnerskap Namdal, som består av regionrådet og deres kommuner, Nord universitet og Trøndelag forskning og utvikling. Grøttheim har lang fartstid i namdalsk næringsliv som ansatt, leder eller styremedlem-/leder, sist som prosjektleder for Midtre Namdal samkommune utvikling. Grøttheim hadde som ansatt i Trøndelag Forskning og Utvikling hovedansvaret for utarbeidelse av bioøkonomistrategien for Namdalen, som er bakgrunnen for det prosjektet som nå settes i gang.  Bioøkonomiprosjektet skal pågå i tre år og Grøttheim hadde sin første arbeidsdag 14. april. Prosjektet skal få fram enkeltprosjekter som kan gi økt verdiskaping basert på bioråstoffer, fremme økt kunnskap om bioøkonomi i samfunnet, og fremme bedre samarbeid innen forvaltning innen blå og grønn sektor.

Terje Skomsvold (45), Sortland, er tilsatt som prosjektleder for vannforvaltning i Namdalen (vannkoordinator). Ansettelsen er knytta til de tre vannområdene i Namdalen; Namsen, Ytre Namsen og Ytre Namdal. Disse har politisk oppnevnte styremedlemmer fra de enkelte kommunene og er underlagt Trøndelag vannregion. Koordinatoren skal kartlegge behov, tilrettelegge og gjennomføre tiltak i samråd med vannområdeutvalgene og vannregionen. Skomsvold er opprinnelig fra Jøa, har mastergrad i næringsmiddelfag fra NMBU og kommer fra stilling som avdelingsleder i Mattilsynet i Midt-Hålogaland. Stillinga er foreløpig en prosjektstilling fram til utgangen av 2021, men det skal innen dette tidspunkt vurderes om det skal bli en fast, felles stilling for de lokale vannområdene. Namdal regionråd er vertskap/arbeidsgiver for stillinga. Skomsvold tiltrer i første del av juni.

Kategori: