Utdanning for arbeidslivet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Det er blitt opprettet en rekke gratis studietilbud som er rettet mot spesifikke bransjer og målgrupper. Tilbudene er laget av arbeidslivet, for arbeidslivet, og sikter på å tilby kurs og utdanninger som er utviklet spesielt for den kompetansen arbeidslivet trenger. Finn tilbud i din bransje her.

 

Utdanning for arbeidslivet | Utdanning.no