Nytt regionråd i Namdalen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd ble stifta 24.11.17.

Alle deltagerne på regionrådets stiftelsesmøte 24.11.17 i Røyrvik.

Rundt 100 personer deltok på stiftelsesmøtet denne vakre vinterdagen i slutten av november i Røyrvik. Da var alle de 14 formannskapene samla, i tillegg til representanter fra samarbeidspartnere og andre. Påtroppende fylkesmann for Trøndelag, Frank Jenssen deltok også.

Her ble ny leder, nestleder, komitéledere og komitémedlemmer valgt.

Amund Hellesø, ordfører i Vikna, ble valgt til regionrådsleder med Hege Nordheim-Viken, ordfører i Høylandet, som nestleder. Hun er også leder for komité for kompetanse, FoU og innovasjon. Leder for helsekomiteen ble Arnhild Holstad, ordfører i Namsos. Leder for samferdselskomiteen ble Per Olav Tyldum, ordfører i Overhalla. Bente Estil, ordfører i Lierne, ble leder i næringskomiteen. For komitémedlemmer og mer om komitéarbeidet, se ‘samarbeidsområder’.

I etterkant av stiftelsesmøtet fulgte en workshop leda av KS-konsulent, Kristine Hernes som omhandla regionrådets samarbeidsområder og arbeidets framover.

Kategori: