Nytt skogprosjekt i Trøndelag

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com