Ønsker å realisere bind 3 av Namdalens historie

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd ønsker å bidra til at bind tre av Namdalens historie kan realiseres. De to første bindene strekker seg fram til 1837, mens det tredje bindet skal dekke tida fram til, i dag.

Det er Namdal historielag som eier og skal gjennomføre bokprosjektet, men regionrådet har bistått i utarbeidelse av prosjektplan. Et slikt bokprosjekt krever langvarig og omfattende innsats med faghistorisk bistand. Historielaget stipulerer en kostnad om ca 4,5 millioner kroner fordelt på cirka tre år.

Namdal regionråd sier i sitt vedtak at søknaden samsvarer med Namdalsstrategien om at «Namdalens historie og kultur er
utgangspunktet for regionens omdømme, befolkningas stolthet og framtidstro».
Namdal regionråd innvilger Namdal historielag en støtte på kr. 1.500.000,- til realisering av
bokprosjektet Namdalens historie – bind 3.
Støtten tas av NTE-fondet og fordeles på årlige tilskudd på kr. 500.000,- i 2019-2021.
Det forutsettes at bokprosjektet blir fullfinansiert og organisert i tråd med prosjektplanen.

Namdal historielag arbeider nå med øvrig finansiering av prosjektet med mål om å komme i gang med bokprosjektet i løpet av kommende år.

Kategori: