Ønsker friluftsråd i Namdalen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd ønsker at det skal opprettes friluftsråd for Namdalen. Under møtet i Grong 28.-29. mai ble rådmannsforum bedt om å utrede form og innhold for friluftsråd.

Dette står i vedtaket:

Namdal regionråd ønsker å etablere et regionalt friluftsråd i Namdalen.
Rådmannsforum bes om å fremme forslag til organisering, ressursbehov og eventuell bemanning og at dette fremmes på neste regionrådsmøte.
Det forutsettes deretter tilslutning gjennom vedtak i den enkelte kommune.
Daglig leder Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund innledet om friluftsrådenes oppgaver og formål. Frilftsrådene organiseres regionalt og skal fremme friluftsliv og aktivt tilrettelegge for dette. Mens Nordland har friluftsråd i alle sine regioner, er det få friluftsråd i Trøndelag. Leka kommune er med i Trollfjell friluftsråd sammen med flere kommuner på Sør-Helgeland.
Kategori: