Oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommunene – uttalelse

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Uttalelse om oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommunene. Sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8.mai 2018 fra Namdal regionråd.

Uttalelse oppgaveoverføring stat – fylkeskommune

Kategori: