Oppstart for Lakseveg nord

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd vedtok 12. februar enstemmig skissen til Lakseveg nord-prosjektet – som har som førsteprioritet å oppgradere/fornye vegstrekninga fra Flerengstrand i Vikna til Gartland i Grong (E6). Prosjektet innebærer at det kan utvides til et større regionalt prosjekt med flere delprosjekter i flere kommuner.

Regionrådet har opprettet ei prosjektgruppe som består av regionrådets samferdselskomite, representanter fra Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune, samt Namdalskysten næringsforening, Høylandet næringsforening og Namsos næringsforening.

Regionrådet har bedt prosjektgruppa om å ta utredningsansvaret i planleggingsfasen, og gis fullmakt til å innhente nødvendig ekstern bistand til å utføre analyser og vurderinger i mulighetsstudien. Fylkestinget i Trøndelag har satt av 1 million kroner til dette arbeidet, som skal være utført innen 1. oktober.

Tirsdag 19. februar gjennomførte Namdalskysten næringsforening frokostmøte i Rørvik om dette temaet – med stor deltakelse. Her var det innlegg ved fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og samferdselsdirektør Erlend Solem, samt Steinar Aspli som er leder i regionrådets samferdselskomite. Her var fylkesledelsens utvetydige krav: Dere må være samlet om dette prosjektet om dette skal bli noe av! Se ellers 

 

Kategori: