Planprogrammet for Kystsoneplan Namdalen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Styringsgruppa for felles kystsoneplan i Namdalen, Åfjord og Bjugn har behandla innkomne innspill til planprogrammet og gjort vedtak om tilslutning til revidert planprogram. Planprogrammet er nå ute på behandling hos de aktuelle kommunene. Ny prosjektleder Kirsti G. Axelberg er i full gang med tilrettelegging for selve planprosessen.

Planprogram Kystsoneplan Namdal.PDF

Høringsinnspill kystsone med kommentarer.PDF

Alle høringsinnspill kystsone.PDF

Kategori: