Plassering av ambulansebiler

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Henvendelse til Helse Nord-Trøndelag sendt 13. februar 2018

Endring i ambulanseplassering- og beredskap

Namdal regionråd er orientert om møter med og høring i Osen/Roan og Vikna/Nærøy om plassering av ambulanser. Regionrådet har bedt om innsyn i disse høringene, som vi forstår er tatt opp og sendt enkeltvis til kommunene. Vi har ikke mottatt oversikt over hvilke biler og steder – høringsbrev og frister dette gjelder.

Namdal regionråd mener dette ikke er en akseptabel framgangsmåte og forventer at vedtak om endring i plassering av ambulanser avventes. ROS 2 bør presentere som samla for hele regionen og ikke presenteres for den enkelte kommune med møter og høringer. Ambulanseberedskapen er viktig å vurdere for regionen under ett.

Vi forventer også at fylkeslegens vurdering av endringene og tilbudet samla bør foreligge før saken behandles av helseforetaket.

 

Med vennlig hilsen

Amund Hellesø                                                                                                  Ragnar Prestvik

Leder i Namdal regionråd                                                                                Daglig leder

ragnar.prestvik@mnsk.no

www.namdalregionrad.no

Arnhild Holstad

Leder i helsekomiteen Namdal regionråd

Kategori: