Protokoll Namdal regionråd 02.09.19

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com