Protokoll Namdal regionråd 05.02.20

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com