Regional strategi for klimaomstilling

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com