Regionrådet konstituert

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd har fått det juridiske navnet Interkommunalt politisk råd Namdal, men skal fortsatt i dagligtale hete Namdal regionråd. Det ble stadfestet i Namdalstinget i Rørvik 4. november. Der ble også regionrådet konstituert med leder, nestleder, komiteer og arbeidsutvalg.

Stian Brekkvassmo, ordfører i Namsskogan, ble valgt til ny leder for to år, med Grong-ordfører Borgny Grande som nestleder.

Helse:
Arnhild Holstad, Namsos (leder)
Hans Oskar Devik, Røyrvik
Jørn Ove Totland, Lierne
Hege K. Kværnø Saugen, Overhalla
Samferdsel:
John Einar Høvik, Osen (leder)
Mari-Anne Hoff, Leka
Terje Settenøy, Nærøysund
Erlend Fiskum, Grong
Næring og innovasjon:
Borgny Grande, Grong (leder)
Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger
Hilde Staldvik, Røyrvik
Jo Arne Kjøglum, Høylandet
Elisabeth Helmersen, Leka
Kompetanse og FoU:
Amund Hellesø, Nærøysund (leder)
Bente Estil, Lierne
Caterina Kvaløseter, Flatanger
Line Stein, Osen
Kultur og omdømme:
Hege Nordheim-Viken, Høylandet (leder)
Per Olav Tyldum, Overhalla
Steinar Lyngstad, Namdalseid
Borgund Torseth, Namsskogan
Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalget sammensettes av leder, nestleder og ledere i komiteene. Rådmannsforum oppnevner en rådmann som representant i arbeidsutvalget.

Kategori: