Samles om kompetanse og rekruttering

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Mer enn 50 aktører innen næringsliv og offentlige instanser samles i Namdalshagen i Namsos 5. april for å drøfte kompetansebehov, rekruttering og næringsutvikling. Påmeldingsfristen går ut tirsdag 20. mars.

Namdal regionråd har tatt på seg ansvaret for å koordinere aktiviteten på dette området i Namdalen. Mange instanser og aktører gjør fra før en god innsats, men dette har ikke vært koordinert. Det er ønske om en årlig samling i Kompetanseforum Namdal.

Tema i samlinga i Kompetanseforum Namdal 5. april er Namdalsstrategien som skal utarbeides i Namdal regionråd utover våren – og bioøkonomi. Målet med samlinga er å få inn gode forslag til ambisjoner for dette området – som kan settes inn i Namdalsstrategien, og være retningsgivende for arbeidet i de nærmeste åra.

 

Kategori: