Seminar for framtidas helsetjenester

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Mer enn 60 deltok på arbeidsseminaret om framtidas helsetjenester på Nord universitet 27. februar. De fleste kommunene i Namdalen, Helse Nord-Trøndelag, Nord universitet, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Namdal Rehabilitering og private bedrifter deltok.

Etter innlegg ved Therese Troset Engan, Helse NT, leder i Namdal regionråds helsekomite Arnhild Holstad, samhandlingssjef Kristian Onarheim i Helse Midt-Norge og Tor Erling Evjen fra Helseplattformen, var det deltakernes tur til å drøfte fire sentrale spørsmål om hvordan de så for seg behov og løsninger på framtidas helseutfordringer. Her var det stort engasjement, og mange kreative og spennende innspill.

Innspillene skal nå drøftes av gruppa som planla seminaret – og det foreslås oppretta ei gruppe som viderefører tankene og eventuelt går i gang med et langsiktig samhandlingsprosjekt for Namdalen.

Se NAs reportasje fra seminaret HER:

Kategori: