Skatt på vannkraft

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com