Skogpådriver-prosjektet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Skogprosjekt Namdal 2017-2019 skal operasjonalisere de regionale «Skogstrategiene for Namdalen» som er utledet av skogpådriverprosjektet som ble gjennomført i perioden 2014-2016. Hovedmålet til prosjektet er å øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen med hovedfokus på aktivitetspådriving og veiledning retta direkte mot den enkelte skogeier.
Prosjektet har ca 2,5 årsverk og har kontorsted i Grong.

 

Delmål:

  1. 1. Økt innsats i skogen med sikte på økt produksjon, bedre kvalitet og god økonomi
  2. 2. Bidra til videre satsing på infrastruktur, skogsvegbygging- og opprusting.
  3. 3. Etablere en utviklingsarena for skognæringa i Namdalen
  4. 4. Bidra til etablering av nye skogressursoversikter og skogbruksplaner
  5. 5. Samarbeide med kommuner, skogeierlag, skogeiere og andre for å skape aktivitet og
    få fram (sommer)jobb til ungdom, nye landsmenn og andre