Søker etter regional innføringsleder for Helseplattformen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Kommunene i Namdalen og Bindal søker etter regional innføringsleder for Helseplattformen i treårig engasjementsstilling.

 

Kategori: