Strategiarbeid i regionrådet

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdalstinget er regionrådets høyeste organ og består av formannskapene i de 14 deltakende kommunene. Når Namdalstinget samles i Namsos 23.-24. april 2018 er målet å vedta den første Namdalsstrategien – regionrådets strategidokument for perioden fram til 2025.

Regionrådets administrasjon leder prosessen med å lage innhold til Namdalsstrategien. De første innspillene om hva kommunene bør samarbeide om gjennom regionrådet, kom i stiftelsesmøtet i Røyrvik 24.11.2017. Vinteren 2018 har regionrådet, og deretter kommunene fått komme med innspill til mål, ambisjoner og strategier som skal innarbeides i dokumentet. Alle kommuner bruker en drøy time på ei innspillsøkt – fortrinnsvis i kommunestyret – og alle innspill tas med inn i neste fase der alt skal sys sammen til et strategidokument. Siste runde i dette arbeidet skal gjøres i Namdalstinget.

Når Namdalsstrategien er vedtatt skal det også utarbeides en kommunikasjonsstrategi – om hvordan man skal arbeide sammen, hvordan håndtere uenighet og hvordan strategien og tiltakene skal presenteres utad – overfor innbyggere, regionale og sentrale myndigheter.

Kategori: