Studietilbud Nord Universitet 2022

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Aktuelle studietilbud innen ledelsesområdet – Nord universitet

 

Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse

Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse er et samlingsbasert deltidsstudium på 60 stp. over 2 år. Årsstudiet har med 6 emner à 7,5 stp.

Undervisningen er nett- og samlingsbasert, med fysiske samlinger på studiested Stjørdal. Fagstoff blir publisert på læringsplattformen canvas. Det er ikke krav om obligatorisk oppmøte til undervisning. Det kan bli tatt opptak av noen forelesninger.

Disse emnene er aktuelle som enkeltemner med tema ledelse – med mulighet for oppmelding for de som har studierett som enkeltemnestudent på Nord universitet:

 • Forretningsutvikling og småbedriftsledelse – 15 stp. (høst22/vår23)
 • Arbeidsrett – 7,5 stp. (høst22)
 • Innføring i økonomi – 7,5 stp. (vår23)

Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (og enkeltemner)

Årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling (det såkalte PK-studiet) er et ettårig studium på 60 stp. med fire emner.

Undervisningen er samlingsbasert, med fysiske samlinger på studiested Levanger. Det er normalt 3 til 4 samlinger pr. emne. Noe av undervisningen gis digitalt. Da er det ofte et felles tilbud til studenter på tvers av campus.

Det er ikke krav om obligatorisk oppmøte til undervisning. Fagstoff blir publisert på læringsplattformen canvas. Eksamensform på de ulike emner varierer mellom skoleeksamen og hjemmeeksamen. I de tilfeller det er skoleeksamen, er det nødvendig med oppmøte på campus. Det er også mulig å ta PK-studiet på deltid, over to år. Studiepoengbelastningen vil da veksle mellom 10 og 20 stp. pr. semester.

De 4 emnene er også tilgjengelige som enkeltemner – med mulighet for oppmelding for de som har studierett som enkeltemnestudent på Nord universitet:

 • Kommunikasjon OR280S (nord.no) – 10 stp. (høst)
 • Organisasjonspsykologi OR214S (nord.no) – 20 stp. (høst)
 • Arbeidsrett RE105S (nord.no) – 20 stp. (vår)
 • Kompetanseledelse OR213S (nord.no) – 10 stp. (vår)

IKT og læring 1 og 2 (30 + 30 stp.)

IKT og læring 1 er et fleksibelt nettbasert tilbud som søker å øke den formelle og reelle kompetanse knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon.

IKT og læring 2 er et fleksibelt nettbasert tilbud for alle som enten jobber med opplæring, eller som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i kommunikasjons- og opplæringssituasjoner. IKT og Læring 2 fokuserer på bruk, design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og ny teknologi i opplærings- og instruksjonssammenheng.


Ferdig utviklede kortere studietilbud som kan tilbys hvis finansiering

Nord universitet har kortere studietilbud som er ferdig utviklet, men som ikke inngår i den ordinære EVU-porteføljen. Da disse tilbudene er ferdig utviklet kan vi se på muligheten for å tilby disse til målrettede målgrupper dersom finansiering ligger til grunn. Tilbudene er per i dag ikke kostnadsberegnet, så vi kan derfor ikke oppgi pris.

Innovativ kriseledelse for små og mellomstore bedrifter – 7,5 (nettbasert)

 • har tidligere vært gjennomført tidligere med finansiering fra Kompetanse

Digital forretningsutvikling – 7,5 (nett- og samlingsbasert)

 • har tidligere vært gjennomført tidligere med finansiering fra Kompetanse

Digital transformasjon i min virksomhet (DIVI) – 30 (nett- og samlingsbasert)

 • inkluderer emner som digital beslutningstaking, digital innovasjon og forretningsmodellering, digital markedsføring, samt cyber sikkerhet. Alle enkeltemnene er på 7,5 hver.
 • har tidligere vært gjennomført tidligere med finansiering fra Kompetanse

Digitale medier og instruksjonsdesign – 7,5 stp. (nettbasert)

Digital sikkerhet og beredskapssamvirke – 7,5 (nett- og samlingsbasert)
vil også være særdeles relevant også etter en rekke cyberangrep på kommuner.


Erfaringsbaserte masterstudier

Master i kunnskapsledelse – 90 stp søknadsfrist november

 • Erfaringsbasert masterutdanning på deltid og samlingsbasert)
 • Levanger

MBA i strategi og ledelse – 90 – søknadsfrist 15. april

 • Erfaringsbasert masterutdanning på deltid og samlingsbasert
 • Stjørdal