Kollektivtransporten i Trøndelag

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Uttalelse sendt til transportkomiteen i Trøndelag fylkeskommune 26. februar 2018

Innsparingstiltak i transportsektoren

Namdal regionråd ønsker å komme med innspill til hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune før behandling av sakene i utvalgets møte 1. mars

  1. Konkrete innsparingstiltak uten konsekvensutredning

Vi registrerer at fylkesrådmannen i sak 20/18 legger fram forslag til betydelige innsparingstiltak i transportsektoren med virkning allerede fra 1. mai uten å konsekvensutrede effekten av å gjennomføre de tiltakene som er foreslått. Dette mener vi ikke er et godt nok grunnlag for våre politikere til å treffe gode, framtidsretta vedtak på vegne av Trøndelag.

Det er foreslått betydelige reduksjoner på kollektivtilbudet i Namdalen både for buss og båt. Dette samsvarer dårlig med målet om å ta hele Trøndelag i bruk.

Vi ser at man i saken før (19/18) behandler mandat for nytt båtanbud i Ytre Namdal fra 2020 og synes dette henger dårlig sammen med at man i påfølgende sak (20/18) foreslår at store deler av båttilbudet legges ned.

Vi forventer at forslagene konsekvens- og sårbarhetsvurderes før de tas opp til behandling, og  følgelig at foreslåtte innsparingstiltak avventes/utsettes.

  1. Bruk av fondsmidler

Vi ser at det foreslås å omdisponere avsatte midler fra fond for å dekke om lag halvparten av innsparingsbehovet.

Dette angår blant annet ei avsetning på 10 millioner kroner for bru til Jøa. Dette prosjektet har det vært arbeidet med over lang tid, og vi synes det er uakseptabelt at avsatte midler til konkrete formål – som ikke er skrinlagt – bare kan inndras uten å vurdere prosjektets mulighet for realisering.

I arbeidet med etablering av Nye Namsos kommune er dette prosjektet høyt prioritert – blant annet er det gitt ekstra statlig tilskudd til planlegging av prosjektet.

Vi ber hovedutvalget om ikke å omdisponere de avsatte fondsmidlene til bruprosjektet på Jøa.

Namdal regionråds leder Amund Hellesø, ordfører i Vikna – kan svare på spørsmål angående våre innspill. Tlf 909 73 535.

 

Amund Hellesø, ordfører Vikna                                       Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla

Leder i Namdal regionråd                                                Leder samferdselskomiteen Namdal regionråd

 

Arnhild Holstad                    Rune Wik                              Steinar Lyngstad                 Olav Jørgen Bjørkås

ordfører Namsos                 fung ordfører Fosnes         ordfører Namdalseid          ordfører Flatanger

 

John Einar Høvik                 Skjalg Åkerøy                      Stian Brekkvassmo            Bente Estil

Ordfører Osen                     ordfører Grong                    ordfører Namsskogan        ordfører Lierne

 

Hans Oskar Devik               Hege Nordheim-Viken       Per Helge Johansen          Steinar Aspli

Ordfører Røyrvik                  Ordfører Høylandet            Ordfører Leka                      Ordfører Nærøy

 

Kategori:

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.