Utlyser frivillighetspris

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Namdal regionråd utlyser frivillighetspris og ber om å få kandidater til prisen, som skal deles ut under Namdalstinget 1. april.

Regionrådet ønsker å stimulere og verdsette frivillighet gjennom denne prisen, som består av et pengebeløp på 10.000 kroner og et diplom. Det kan fremmes kandidater til prisen fram til 15. mars. Deretter vil juryen, som består av regionrådets komite for kultur og omdømme, velge ut finalister og en vinner fram til offentliggjøring og overrekkelse av pris under Namdalstinget på Høylandet 1. april.

Forslag sendes innen 15. mars til postmottak@namdalregionrad.no, eller per post til Namdal regionråd, Postboks 332 Sentrum, 7801 Namsos.

Kategori: