Uttalelse om Regional planstrategi Trøndelag

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com