Vannkoordinator tilsatt

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com

Fredrik Droigk Vaadal (29) fra Steinkjer er ansatt som vannkoordinator i Namdalen i prosjektstilling fram til 31/12-2021. Han tiltrer stillinga i august.

Stillinga knyttes administrativt til Namdal regionråd, men vannområdeutvalgene i Namdalen er faglig og politisk ansvarlig for innhold og oppgaver til stillinga. Stillinga vil også være tett knytta til Trøndelag vannregion og nettverket av vannkoordinatorer i Trøndelag. Hovedmålet med stillinga er å ivareta kommunenes og vannområdenes ansvar for å sikre god vannkvalitet i henhold til EUs vanndirektiv og nasjonale og regionale vannforskrifter.

Fredrik holder på med master i biovitenskap (økologi) ved Nord universitet i Steinkjer, og skal avslutte mastergraden parallelt med sin nye jobb.