(Merk. Det er to trinn for å komme til påmeldingsskjemaet: Er du inne på Arrangementer: Trykk på overskrift "Møte i kompetanseforum 20. mars" for å komme  til påmeldingsskjemaet som ligger nederst på denne siden)

 

Mer informasjon om programmet kommer her.

Stikkord: Hva kan vi gjøre sammen? NAV presenterer utfordringsbildet og kompetansebehov i Namdalen. Ulike tiltak, virkemidler, satsinger og eksempler presentres av Trøndelag fylkesbibliotek/Grong og Lierne folkebibliotek, Namdal næringsforening, Namdalskysten næringsforening og iNam. Regionale kompetanseindikatorer presenteres av Trøndelag fylkeskomune. Nytt fra utdanningstilbyderne presenteres av Nord universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, de videregående skolene og Namdal studiesenter