Møteprotokoll:

Møteprotokoll 13.02.2023Digital møteplan:

Se møteplan for Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal.

Når du klikker på et møte vil du komme til saksdokumentene.