• – et politisk samarbeid mellom kommunene i Namdalen

Møteplan Arrangement

namdal regionråd

Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd i dagligtale) er et politisk samarbeid mellom 11 kommuner i Namdalen, som samlet utgjør en tredel av Trøndelags areal. Regionrådet skal gi Namdalen styrket kraft ved at kommunene opptrer med en stemme og fremmer regionens interesser i viktige saker. Gjennom samarbeid oppnår kommunene mer enn at de jobber hver for seg.

handlingsplan, Samferdselsstrategi og innsyn

dokumenter

Se handlingsplan, samferdselsstrategi og postliste for innkommende høringsuttalelser.

Dokumenter Innsyn

Møteplan 2024

namdal regionråd

Aktuelt