• – et politisk samarbeid mellom kommunene i Namdalen

Møteplan Arrangement

namdal regionråd

Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd i dagligtale) er et politisk samarbeid mellom 11 kommuner i Namdalen, som samlet utgjør en tredel av Trøndelags areal. Regionrådet skal gi Namdalen styrket kraft ved at kommunene opptrer med en stemme og fremmer regionens interesser i viktige saker. Gjennom samarbeid oppnår kommunene mer enn at de jobber hver for seg.
Her finner du regionrådets strategi og handlingsplan.
handlinsplan og innsyn

dokumenter

Se handlingsplan og postliste for innkommende høringsuttalelser.

Handlingplan Innsyn

Møteplan 2022

namdal regionråd

Aktuelt