Kompetanseforum Namdalen driftes av Namdal Regionråd. Deltakerne er utdanningstilbydere som Nord Universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, videregående skoler i Namdalen og opplæringskontor. Andre deltakere er blant annet NAV, Karrieresenteret, LO, næringsaktører, Sykehuset Namsos og kommuner. Forumet ble startet i 2017 og har nå møter to ganger i året.

Kompetanseforum Namdalen er en nyttig møteplass og verksted for å oppnå felles forståelse av status, utfordringer og muligheter i Namdalen. Målet er at vi får en god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i regionen. Forumet kommer med innspill til Kompetanseforum Trøndelag.

Kompetanseforum Grong 20. mars 2024:

Sted: Grong videregående skole

Deltakere: Deltakerliste.

Tema: Hva kan vi gjøre sammen? Status, utfordringer og muligheter sett i fra NAV sitt perspektiv. Ulike tiltak, virkemidler, satsinger og eksempler presentet av Trøndelag fylkesbibliotek/Grong og Lierne folkebibliotek, Namdal næringsforening, iNam, «Namdalen 2040» og Sykehuset Namsos. Innlegg fra utdanningstilbydere: Nord universitet, NTNU, Trøndelag høyere yrkesfagskole, de videregående skolene og Namdal studiesenter

Program:

Presentasjoner fra møte i Kompetanseforum 20. mars 2024:

Kompetanseforum Rørvik 21. september 2023:

Sted: Nordveg

Tema: Videregående opplæring, skolebruksplan og tilbud ved de videregående skolene, kompetansekartlegging om framtidens kompetansebehov og orientering om fagskoleutdanning.

Program

Velkommen kl. 10.00 ved ordfører i Nærøysund, og leder av skoleutvalget i Namdalen; Amund Hellesø

  • Vi veksler mellom innlegg, gruppearbeid og dialog. Lunsj kl. 11.45
  • Trøndelag fylkeskommune presenterer: Hovedpunktene i høringsnotatet om skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur, og endringene som er foreslått i Namdalen. Gjennomgang ved John Evjenth og Line Hellem. Bli kjent med Nina Hoseth som er ny seksjonsleder i seksjon Regional kompetanse
  • Kompetansekartlegging i Namdalen. Presentasjon av bakgrunn og resultater; Torkil Marsdal, PKOM AS
  • Gruppearbeid/diskusjon. Kunnskapsdeling om kompetansebehov og arbeid med høringssvar. Ledes av Narve Nordmelan, Namdal regionråd
  • Høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag; Ståle Ertzgaard, Trøndelag fylkeskommune.
  • Kort informasjon om seminarTid for handling! Gratis seminar 4. oktober.
  • Oppsummering
  • Vel hjem – møtet avsluttes kl. 14.30

Se rapport om MD fra 2020

Presentasjoner fra møte i Kompetanseforum 21. september 2023:


Kompetanseforum Namsos 15. mars 2023:

Tema: Namdal studiesenter: Status og erfaringer. Ny søknadsfrist for tilskudd til studiesenter er 14. april – hvilke tilbud trenger vi? Nytt fra utdanningstilbyderne. Nytt trainee-prosjekt gir nye muligheter for rekruttering. Arbeidslivsnettverk for flyktninger. Handlingsplan for kompetansestrategi i Trøndelag. Hvilke tiltak skal vi prioritere?

Innlegg ved: Margrete M. Solli Nord Universitet, Terje Tranaas Motorlabs AS, Namdal studiesenter v/ Gro Madla, Olav A. Opdal og Heidi Skaret Barsøe, Silje Groven INam, Marte Sollien Namdal Næringsforening, Lisbeth Pedersen Trøndelag Fylkeskommune, Lars Fredrik Mørch Namdalskysten Næringsforening.

09.30    Kaffe/registrering
10.00    Velkommen v/Frode Båtnes
Innlegg
12.00    Lunsj
12.30    Problemstillinger til diskusjon. Oppsummering.
14.00    Møtet avsluttet

Presentasjoner fra møte i Kompetanseforum 15. mars:
Kompetanseforum Grong 13. september 2022:

09.30 Kaffe/registrering
10.00 Velkommen ved Borgny Grande, ordfører i Grong
Hvordan kan vi i Namdalen bygge Namdal studiesenter som møter regionens behov for kompetanse?
Innlegg ved:
Maren Grøthe, Sps fraksjonsleder i Utdanning og forskningskomiteen
Lisbeth Pedersen, Trøndelag fylkeskommune
Narve Nordmelan, Namdal regionråd
Kristin Myrmel, Voksenopplæringsforbundet
Aina Hildrum, Nord Universitet
12.00 Lunsj
12.30 Innlegg ved:
Ole Joar Flaat, fra Skogmo Industripark
Tove Ingulfsvann, fra Liverten
Trine Gåsbakk, fra Indre Namdal barnevern og PPT
13.30 Problemstillinger til diskusjon og oppsummering
14.30 Møtet avsluttes

Presentasjoner fra Kompetanseforum 13. september:


Kompetanseforum 16. mars 2022:

10.00 Velkommen.  Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund
10.15 Namdalens kompetanseperspektiv og målrettet innsats gjennom Kompetansestrategi for Trøndelag. 
Anne Grete Wold, seksjonsleder, Trøndelag Fylkeskommune
10.30 Arbeidskraftreserven i Namdal – hvordan møter vi regionens kompetanseutfordringer med de menneskene som bor her? Per Jorulf Overvik, Statistikkutvalget for Kompetanseforum Trøndelag
10.45 Pause
11.00 Div. orienteringer. Nord Universitet, videregående skole, Trøndelag høyere yrkesfagskole, NAV, Namdalskysten Næringsforening og Namdal næringsforening
12.00 Lunsj
12.30 Kompetansemobilisering i praksis. InnovArena
13.30 Problemstillinger til diskusjon. Oppsummering. Videre arbeid. Namdal regionråd
14.30 Møtet slutt

Kompetanseforum 15. september 2021:

10.00 Velkomst – innledning v/ordfører Arnhild Holstad Namsos kommune og ordfører Hege Nordheim-Viken Høylandet kommune
10.10 Kompetanseperspektivet, Trøndelag fylkeskommune v/Lisbeth Pedersen
10.25 Kompetansepilot Namdalen, Namdal Regionråd v/Heidi Skaret Barsøe
10.40 Kompetansebehov i Namdalen, Trøndelag fylkeskommune v/Per Overvik
11.10 Hvordan skal tilbud i videregående skole, voksenopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning «rigges til»? Trøndelag fylkeskommune v/Anders Lehn
11.30 Lunsj
12.00 Karrieresenterets tjenester v/Bodil Bangsund og Brit Flatås
12.15 Kompetansetiltak i små bedrifter, Høylandet næringsforening v/Inger Hilde Solstad
12.30 Pause
12.45 Traineeordningen, INam v/Marte K. Sollien
13.00 Paneldialog: Namdal næringsforening, Skogmo industripark, NAV, Olav Duun vgs., Trøndelag høyere yrkesfagskole, Nord Universitet og masterstudent med skråblikk på Namdalen.
13.45 Oppsummering, veien videre
14.00 God tur hjem


Heidi Skaret Barsøe
Prosjektleder Kompetansepilot
Tlf.: 970 67 977
E-post: heidi.skaret.barsoe@namdalregionrad.no