Møte i Kompetanseforum Namdalen

Foto: Søderholm - Steen / trondelag.com
TIDSPUNKT


13. september 2022


09:30 - 14:30

Neste møte i Kompetanseforum blir 13. september. 

Mer informasjon kommer.

Kom gjerne med innspill på tema. Påmeldingen er åpen.

Ta kontakt!

 

Heidi Skaret Barsøe
Prosjektleder Kompetansepilot
Tlf.: 970 67 977
E-post: heidi.skaret.barsoe@namdalregionrad.no