Mer informasjon kommer

PROGRAM

09.30    Kaffe/registrering

10.00    Velkommen

Innlegg og dialog ved bordene

12.00    Lunsj

12.30    Innlegg

13.30    Problemstillinger til diskusjon og oppsummering

14.30    Møtet avsluttes