TEMA

  • Namdal studiesenter: Status og erfaringer. Ny søknadsfrist for tilskudd til studiesenter er 14. april – hvilke tilbud trenger vi?
  • Nytt fra utdanningstilbyderne.
  • Nytt trainee-prosjekt gir nye muligheter for rekruttering.
  • Arbeidslivsnettverk for flyktninger.
  • Handlingsplan for kompetansestrategi i Trøndelag. Hvilke tiltak skal vi prioritere?

Innlegg ved: Margrete M. Solli Nord Universitet, Terje Tranaas Motorlabs AS, Namdal studiesenter v/ Gro Madla, Olav A. Opdal og Heidi Skaret Barsøe, Silje Groven INam, Marte Sollien Namdal Næringsforening, Lisbeth Pedersen Trøndelag Fylkeskommune, Lars Fredrik Mørch Namdalskysten Næringsforening.

PROGRAM

09.30    Kaffe/registrering

10.00    Velkommen v/Frode Båtnes

Innlegg og dialog

12.00    Lunsj

12.30    Programmet/innlegg fortsetter

13.30    Problemstillinger til diskusjon. Oppsummering.

14.30    Møtet avsluttes