Namdal regionråd har gleden av å invitere formannskapene og kommunedirektør til 

Namdalsting 10. november

Kvelden før (9. november kl 19.00) inviterer vi til namdalsk festaften med middag,
underholdning og sosialt samvær.

Program 10. november

09:00:  Møtestart¨

  • Velkommen
  • Kunstnerisk innslag
  • Registrering

 

09.45: Helseminister Ingvild Kjerkol om regjeringens helsepolitikk

          –      Spørsmål/diskusjon

10.45: Utdeling av Frivillighetsprisen for Namdalen

11.15: Lunsj

12.00: Folkevalgt opplæring om regionsamarbeidet

            – Samarbeidsavtalen

            – Namdalsstrategien

            – Handlingsplan

14.15: Hilsen fra stortingsbenken v/Terje Sørvik

14.30: Møteslutt