Kompetanseforum 13. september, Kuben Grong

Regionrådet fikk i sommer 1,2 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å etablerere Namdal studiesenter. Dette er startskuddet på en forsterket satsning i Namdalen for å nå ut med utdanningstilbud og kompetansepåfyll til flere, i flere aldre og ulike livssituasjoner. «Hvordan kan vi sammen utvikle Namdal studiesenter til å kunne tilby utdanninger som Namdalen trenger?» Dette blir hovedtema i møtet.

Program

TEMA
09.30 Kaffe, registrering Kuben
10.00 Velkommen

Hvordan kan vi i Namdalen bygge Studiesenter Namdalen som møter regionens behov for kompetanse?
Innlegg ved:

  • Maren Grøthe, Sps fraksjonsleder i Utdanning og forskningskomiteen
  • Lisbeth Pedersen, Trøndelag fylkeskommune
  • Narve Nordmelan, Namdal regionråd
  • Kristin Myrmel, Voksenopplæringsforbundet
  • Aina Hildrum, Nord Universitet
12.00 Lunsj
12.30 Ole Joar Flaat fra Skogmo Industripark, Tove Ingulfsvann fra Liverten og Trine Gåsbakk fra Indre Namdal barnevern og PPT
Gruppesamtaler, sofadialog og innspill fra salen. Oppsummering.
Møtet avsluttes kl. 14.30