En inspirasjonsdag om hva vi sammen kan gjøre for å ha en bærekraftig helsetjeneste i verdensklasse.

FOREDRAGSHOLDER:
Gunnar Bovim, Helsepersonellkommisjonen, ved leder Gunnar Bovim,
presenterer sin utredning om behovene for personell og kompetanse i
helse- og omsorgstjenesten fram mot 2040.

Gratis seminar for alle innen helse og omsorgstjenestene samt utdanningsyrkene.

I regi av Namdal Regionråd og Nord Universitet.