Påmeldingen er stengt. 

PROGRAM: 
  • Registrering kl. 09.30
  • Velkommen kl. 10.00 ved ordfører i Nærøysund, og leder av skoleutvalget i Namdalen; Amund Hellesø
  • Vi veksler mellom innlegg, gruppearbeid og dialog. Lunsj kl. 11.45
  • Trøndelag fylkeskommune presenterer: Hovedpunktene i høringsnotatet om skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur, og endringene som er foreslått i Namdalen. Gjennomgang ved John Evjenth og Line Hellem. Bli kjent med Nina Hoseth som er ny seksjonsleder i seksjon Regional kompetanse
  • Kompetansekartlegging i Namdalen. Presentasjon av bakgrunn og resultater; Torkil Marsdal, PKOM AS
  • Gruppearbeid/diskusjon. Kunnskapsdeling om kompetansebehov og arbeid med høringssvar. Ledes av Narve Nordmelan, Namdal regionråd
  • Fagskoleutdanning; Ståle Ertzgaard, Trøndelag fylkeskommune.
  • Kort informasjon om seminar: Tid for handling! Gratis seminar 4. oktober.
  • Oppsummering
  • Vel hjem – møtet avsluttes kl. 14.30

 

Fylkesdirektøren inviterer til å komme med innspill til arbeidet med skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur. Helhetlig tilbudsplanlegging omfatter både videregående opplæring for ungdom og voksne og høyere yrkesfaglig utdanning. Den økonomiske situasjonen gjør at Trøndelag fylkeskommune må redusere på drift og investeringer i alle sektorer de kommende årene, også innenfor utdanningsområdet. Etter 2027/2028 vil også antallet 16- 18-åringer falle betydeligDette kan også ha implikasjoner for framtidig struktur og tilbud. Les mer her:

Høring om helhetlig tilbudsstruktur og skolebruksplan i Trøndelag – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Deltakerliste