Kurs i Event-teknikk

Kursene er et samarbeidsprosjekt mellom Namdal Studiesenter og MotorLabs AS. MÅLGRUPPEMålgruppen er personer som ønsker kunnskap om ulike deler av de arrangementsmessige utfordringer som gjelder teknikk, gjennomføring og logistikk. Målet er å gjøre deltakerne i stand gjennomføre enkle teknikeroppdrag og delta som ressurs i større teknikk crew.  Deltakerne skal også…

read more