Frivillighetsprisen 2023

Hvem fortjener namdalens frivillighetspris for 2023? Vi ønsker kandidater – lag/forening eller privatperson Lag, foreninger og enkeltpersoner i Namdal gjør hver eneste dag en kjempeinnsats i lokalsamfunnene våre. Frivilligheten er en viktig bærebjelke, som gjør livet bedre å leve for mange. Derfor vil Namdal regionråd løfte fram frivilligheten og gi…

read more

Krever strakstiltak for å opprettholde ferjetilbudet

Det er helt uakseptabelt at fylkeskommunen svekker beredskapen for innbyggerne på Leka og Jøa. Namdal regionråd krever at fylkeskommunen umiddelbart gjør nødvendig tiltak for å opprettholde ferjetilbudet og sikre liv og helse.Innskjerping av praksis for hviletid etter beredskapsturer får dramatiske følger for våre øysamfunn. På Leka førte en beredskapstur natt…

read more

Kompetansekartlegging Namdal

Sammen kan vi gjøre det enklere å få tak i riktig kompetanse neste gang En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i 2023. For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse, ber vi deg bruke litt av tiden din på å svare på denne undersøkelsen. Det tar ca….

read more