Kompetansekartlegging Namdal

Sammen kan vi gjøre det enklere å få tak i riktig kompetanse neste gang En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i 2023. For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse, ber vi deg bruke litt av tiden din på å svare på denne undersøkelsen. Det tar ca….

read more

Kurs i Event-teknikk

Kursene er et samarbeidsprosjekt mellom Namdal Studiesenter og MotorLabs AS. MÅLGRUPPEMålgruppen er personer som ønsker kunnskap om ulike deler av de arrangementsmessige utfordringer som gjelder teknikk, gjennomføring og logistikk. Målet er å gjøre deltakerne i stand gjennomføre enkle teknikeroppdrag og delta som ressurs i større teknikk crew.  Deltakerne skal også…

read more

Kompetanseforum, Grong

deltagere kompetanseforum

I går gjennomførte Namdal Regionråd nok et Kompetanseforum, med godt oppmøte fra engasjerte deltagere fra kompetansemiljøene i Namdalen. Dette er nå etablert som en viktig arena for å diskutere hvilke felles kompetanseutfordringer Namdalen har. Vi er stolte over å ha fått midler fra Regjeringen til å utvikle Namdal Studiesenter og…

read more

Etablerer Namdal studiesenter

Som eneste region i Trøndelag, har Namdal regionråd fått tilskudd til å etablere nytt studiesenter. Det skal i første omgang sørge for flere utdanningsmuligheter på de tre videregående skolene i Namdalen. NAMDAL: – Vi trenger å nå ut med utdanningstilbud og kompetansepåfyll til flere, i flere aldre og ulike livssituasjoner. Vi…

read more

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. juli på nytt nettbasert studietilbud i kommunalt beredskapssamvirke høsten 2022 20. juni 2022 Foto: Søderholm – Steen / trondelag.com Nord Universitet tilbyr nettbasert studie i kommunalt beredskapssamvirke. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser…

read more

Studieplasser

Det er fremdeles noen ledige studieplasser ved Trøndelag høyere yrkesfagskole. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Det vil si at du må søke så raskt som mulig. Førstemann til mølla! HELTID Anlegg (THYF Stjørdal) Dekksoffiser (Både THYF Trondheim og THYF Ytre Namdal) Kulde- og varmepumpeteknikk (THYF Trondheim) Maskinoffiser…

read more