Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. juli på nytt nettbasert studietilbud i kommunalt beredskapssamvirke høsten 2022 20. juni 2022 Foto: Søderholm – Steen / trondelag.com Nord Universitet tilbyr nettbasert studie i kommunalt beredskapssamvirke. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser…

read more