Frivillighetsprisen 2023

Hvem fortjener namdalens frivillighetspris for 2023?


Vi ønsker kandidater – lag/forening eller privatperson

Lag, foreninger og enkeltpersoner i Namdal gjør hver eneste dag en kjempeinnsats i lokalsamfunnene våre. Frivilligheten er en viktig bærebjelke, som gjør livet bedre å leve for mange. Derfor vil Namdal regionråd løfte fram frivilligheten og gi en ekstra hyllest til noen av dem som gjør en innsats for fellesskapet.

Tidligere vinnere er:
Skage Frivilighetssentral 2019
Flyktningerennet 2020
Hypergjengen (Snippen) 2022

Kom med forslag til kandidater! Alle kan sende inn.

Følgende statutter gjelder for frivillighetsprisen:

  1. Namdal regionråd skal verdsette og stimulere frivilligheten i Namdalen gjennom en årlig pris på 10.000 kroner pluss et diplom.
  2. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller foreninger som gjør en stor innsats på frivillig basis. Prisen deles ut på Namdalstinget.
  3. Kommuner, lag, foreninger eller privatpersoner kan foreslå kandidater og begrunne forslaget innen den fristen som settes.
  4. Prisen skal fortrinnsvis deles ut til kandidater som yter stor frivillig innsats, til inspirasjon ut over eget lokalsamfunn, over lengre tid eller gjennom konkrete prosjekter. Innsatsen kan være innen ulike samfunnsoppgaver som kultur, idrett, helse-/omsorg, organisasjonsarbeid eller annet.
  5. Komiteen for kultur og omdømme i Namdal regionråd er jury. De lyser ut muligheten til å foreslå kandidater og setter frist for å komme med forslag.
  6. Juryen kan nominere inntil fem finalister og velger på fritt grunnlag ut årets vinner blant disse.
  7. Juryen kan også selv fremme kandidater til prisen.

Prisen for 2023 deles ut på Namdalstinget i Namsos 10. november.

Eventuelle postsendte forslag sendes til Namdal regionråd, Postboks 332 Sentrum, 7801 Namsos

Send inn forslag til kandidater til denne prisen innen 11. oktober 2022 til postmottak@namdalregionrad.no

Namdal regionråd


Hypergjengen I Namsos som står blant annet bak tiltak som «God jul Namsos», «Brukbar» og det nye prosjektet «Hjølp» fikk Namdal regionråds frivillighetspris i 2022.
Les saken her.