Prosjekt Bioøkonomi i Namdalen (tidligere)

Til Bio- og sirkulærøkonomi satsning

Bakgrunnen for prosjektet er at Namdal regionråd i 2018 vedtok sin egen strategi for bioøkonomi i Namdalen. Prosjektet skal bidra til å realisere denne strategien.
Det er et 3 årig prosjekt som eies av partnerskap Namdalen, som består av Namdal regionråd, Nord universitet og SINTEF.
Hovedmålet til prosjektet er å bidra til Økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomien i Namdalen.
Prosjektet er finansiert av Trøndelag Fylkeskommune og Namdal Regionråd. Vi er inne i andre prosjektår.

Prosjekt Bioøkonomi i Namdalen er delt inn i tre delprosjekt innenfor områdene kunnskap/ kompetanse, næringsutvikling/ verdiskaping og forvaltning, organisert med egne arbeidspakker.

Delmål for prosjektet
AP 1 Økt kunnskap og kompetanse om bioøkonomi i skole, i næringsliv og forvaltning
AP 2 Næringsutvikling/ verdiskaping
AP 3 Helhetlig og samordnet forvaltning av bioressursene i Namdal

Prosjektorganisering og roller
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og et arbeidsutvalg

Styringsgruppen består av:
Fra kommunene

 • Styringsgruppens leder, ordfører Borgny Grande, Grong
 • Ordfører Stian Brekkvassmo, Namsskogan
 • Ordfører Hege Nordheim-Viken, Høylandet
 • Ordfører Arnhild Holstad, Namsos
 • Ordfører Amund Hellesø, Nærøysund
 • Ordfører John Einar Høvik, Osen
 • Rådmann Roar Leirset, Osen

Fra Partnerskapet

 • Studiestedsleder Aina Hildrum, Nord universitet
 • Direktør Øyvind Skogvold, TFoU

Eksterne medlemmer

 • Prosjektleder Åslaug Hennissen, Oi Trøndersk mat og drikke
 • Prosjektleder Kjersti Kinderås, Woodworks!

Arbeidsutvalget består av: Borgny Grande (leder), Øyvind Skogvold (TFoU), Narve Nordmelan (prosjektansvarlig), Åslaug Hennissen (Grønn Forskning/ Oi Trøndersk mat og drikke) og Kristine Fagerland (prosjektleder).

Prosjektleder:
Prosjektet ledes av Kristine Fagerland i Val FoU. Hun har mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kristine har bakgrunn fra blant annet Nordland Bondelag og kommunal forvaltning.

Kristine Fagerland
Prosjektleder Bioøkonomi
Tlf.: 924 260 20
E-post: kfagerland@valfou.no