Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd i dagligtale) er et politisk samarbeid mellom 11 kommuner i Namdalen, som samlet utgjør en tredel av Trøndelags areal. Regionrådet skal gi Namdalen styrket kraft ved at kommunene opptrer med en stemme og fremmer regionens interesser i viktige saker. Gjennom samarbeid oppnår kommunene mer enn at de jobber hver for seg.