Varsko for villaksen

Namdal regionråd forventer at regjeringen tar nødvendige grep for å sikre en bærekraftig villaksstamme, og mener samtidig det må innføres en kompensasjonsordning for rettighetshavere og andre næringsaktører som rammes av laksestengning. Namdal regionråd forholder seg til det faglige grunnlaget for Miljødirektoratets beslutning om å stenge laksefisket i Namsenvassdraget og Namsenfjorden. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning slår i sin statusrapport…

read more