Arena Trøndelag

26. – 27.oktober 2022

Målgruppe: politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter

Narve Nordmelan i Regionrådet deltok på Arena Trøndelag som hadde tema bærekraft, samfunnstrygghet og digitalisering. På samlingen ble det diskutere hvordan krig og energimangel påvirker Europa og oss i Trøndelag. Litt om forslaget til statsbudsjett for 2023, og forslagene fra inntektssystemutvalget, og vi fikk høre mer om hvilke muligheter som finnes for å utvikle mer bærekraftige velferdstjenester.

Narve Nordmelan peker på Kompetanseforum Namdalen som helt avgjørende for å søke om etablering av studiesenter.