Kompetansekartlegging Namdal

Sammen kan vi gjøre det enklere å få tak i riktig kompetanse neste gang

En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i 2023.

  • Hver fjerde opplever at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse.
  • 10 prosent har vært nødt til å ansette lavere eller annen kompetanse enn ønsket. 

For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse, ber vi deg bruke litt av tiden din på å svare på denne undersøkelsen. Det tar ca. 5 minutter. Opplysningene du gir, behandles fortrolig og vil bli anonymisert for alle tenkelige presentasjonsformål.

Vi ønsker å kartlegge behovet for kompetanse i namdalske virksomheter. Målet er å presentere et samlet kompetansebehov, som gir politikere og utdanningsinstitusjoner et best mulig beslutningsgrunnlag når morgendagens utdanningstilbud utformes.

Kompetansekartleggingen er et samarbeid mellom Namdal næringsforening, Namdalskysten næringsforening, Namdal regionråd, Kompetanseforum Namdal og Namdal studiesenter.

Svar ved å følge denne linken: Kompetansekartlegging i Namdalen