Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. juli på nytt nettbasert studietilbud i kommunalt beredskapssamvirke høsten 2022

20. juni 2022

Foto: Søderholm – Steen / trondelag.com

Nord Universitet tilbyr nettbasert studie i kommunalt beredskapssamvirke. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet

til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser. Les mer på nettsidene til Nord Universitet her.