Etablerer Namdal studiesenter

Som eneste region i Trøndelag, har Namdal regionråd fått tilskudd til å etablere nytt studiesenter. Det skal i første omgang sørge for flere utdanningsmuligheter på de tre videregående skolene i Namdalen.

NAMDAL: – Vi trenger å nå ut med utdanningstilbud og kompetansepåfyll til flere, i flere aldre og ulike livssituasjoner. Vi ser at arbeidsmarkedet skriker etter kompetanse og at virksomheter ikke får tak i folkene de trenger. Da må vi ha tilbud som finnes der folk bor, og som er tilpassa jobb og unger. Nå gir vi flere den muligheten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om etableringa.

Namdal er den eneste regionen i Trøndelag der det etableres studiesenter i denne omgang.

I samarbeid med de tre videregående skolene i Namdalen søkte regionrådet om oppstart med tre studietilbud, og fikk støtte for alle:

  • Desentralisert fagskoleutdanning i samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole ved Olav Duun videregående skole
  • Videreutdanning demensomsorg og omsorg for eldre med psykiske lidelser (30 sp.) ved Ytre Namdal videregående
  • Sørsamisk språkopplæring i samarbeid ed Nord Universitet og Gielem nastedh (15 + 15 sp.) ved Grong videregående skole.

Les saken i Namdalsavisa +