Frivillighetsprisen 2023

Hvem fortjener namdalens frivillighetspris for 2023? Vi ønsker kandidater – lag/forening eller privatperson Lag, foreninger og enkeltpersoner i Namdal gjør hver eneste dag en kjempeinnsats i lokalsamfunnene våre. Frivilligheten er en viktig bærebjelke, som gjør livet bedre å leve for mange. Derfor vil Namdal regionråd løfte fram frivilligheten og gi…

les mer

Krever strakstiltak for å opprettholde ferjetilbudet

Det er helt uakseptabelt at fylkeskommunen svekker beredskapen for innbyggerne på Leka og Jøa. Namdal regionråd krever at fylkeskommunen umiddelbart gjør nødvendig tiltak for å opprettholde ferjetilbudet og sikre liv og helse.Innskjerping av praksis for hviletid etter beredskapsturer får dramatiske følger for våre øysamfunn. På Leka førte en beredskapstur natt…

les mer

Kompetansekartlegging Namdal

Sammen kan vi gjøre det enklere å få tak i riktig kompetanse neste gang En av sju virksomheter i Namdalen planlegger nyansettelser i 2023. For å gjøre det lettere å rekruttere riktig kompetanse, ber vi deg bruke litt av tiden din på å svare på denne undersøkelsen. Det tar ca….

les mer

Kurs i Event-teknikk

Kursene er et samarbeidsprosjekt mellom Namdal Studiesenter og MotorLabs AS. MÅLGRUPPEMålgruppen er personer som ønsker kunnskap om ulike deler av de arrangementsmessige utfordringer som gjelder teknikk, gjennomføring og logistikk. Målet er å gjøre deltakerne i stand gjennomføre enkle teknikeroppdrag og delta som ressurs i større teknikk crew.  Deltakerne skal også…

les mer

Hypergjengen hedret med frivillighetspris

Hypergjengen I Namsos som står blant annet bak tiltak som «God jul Namsos», «Brukbar» og det nye prosjektet «Hjølp» fikk Namdal regionråds frivillighetspris. Leder i regionrådet, Frode Båtnes sto for selve utdelinga. – Prisen skal gå til noen som har lagt ned stor frivillig innsats over tid, og bare ut…

les mer

Namdalstinget 2022

Program Namdalsting 28. oktober 09.00: Åpning av Namdalstinget Kunstnerisk innslag Velkommen til Namsos Navneopprop 09.30: Utdeling av Frivillighetsprisen for Namdalen 10.00: Politisk innledning v/ kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Debatt/innspill 11.15: Lunsj 12.00: Ny samferdselsstrategi for Namdalen 13.30: Hilsen fra Stortingsbenken v/Terje Sørvik og Per Olav Tyldum 14.00: Nytt fra…

les mer

Politisk kvarter

Ett år med rødgrønn regjering – og ett år til lokalvalg: Se direkte når Namdal regionråd inviterer til «Politisk kvarter» med blant andre Tone Sofie Aglen. https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=5e8e7fec-cb10-4162-b08d-f11ae63bbf8d&pi=cdfaafc6-f588-4e78-b4be-dc6b67ad0593

les mer

Arena Trøndelag

26. – 27.oktober 2022 Målgruppe: politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter Narve Nordmelan i Regionrådet deltok på Arena Trøndelag som hadde tema bærekraft, samfunnstrygghet og digitalisering. På samlingen ble det diskutere hvordan krig og energimangel påvirker Europa og oss i Trøndelag. Litt om forslaget til statsbudsjett for 2023, og…

les mer

Kompetanseforum, Grong

deltagere kompetanseforum

I går gjennomførte Namdal Regionråd nok et Kompetanseforum, med godt oppmøte fra engasjerte deltagere fra kompetansemiljøene i Namdalen. Dette er nå etablert som en viktig arena for å diskutere hvilke felles kompetanseutfordringer Namdalen har. Vi er stolte over å ha fått midler fra Regjeringen til å utvikle Namdal Studiesenter og…

les mer

Etablerer Namdal studiesenter

Som eneste region i Trøndelag, har Namdal regionråd fått tilskudd til å etablere nytt studiesenter. Det skal i første omgang sørge for flere utdanningsmuligheter på de tre videregående skolene i Namdalen. NAMDAL: – Vi trenger å nå ut med utdanningstilbud og kompetansepåfyll til flere, i flere aldre og ulike livssituasjoner. Vi…

les mer